Tarieven

Al onze tarieven zijn volgens de NZA tariefbeschikking TBCU704201.

In 2012 waren de tarieven van tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici niet landelijk door de overheid vastgesteld (de zgn. vrije tarieven). 

Elke tandarts of orthodontist bepaalde toen zelf de tarieven die hij of zij rekende. Welk tarief de tandarts of orthodontist berekende, hing af van de tijd die de behandeling in beslag nam, van de materiaalkeuze en van de service die de tandarts of orthodontist aan u verleende.

Het experiment van de overheid met vrije tarieven is per 1 januari 2013 gestopt.

Tandheelkundig Centrum van Someren Brand BV werkt nu weer volgens vaste tarieven.