Tarieven

Al onze tarieven zijn volgens de NZA tariefbeschikking TBCU704201.

Tandheelkundig Centrum van Someren Brand BV werkt volgens vaste tarieven zie:

Tarievenlijst tandheelkundige zorg 2019