Ik mis meerdere tanden en/of kiezen

Als u meerdere tanden en/of kiezen mist, is een brug op implantaten veelal 
de beste oplossing. Het resultaat is als uw eigen tand of kies en ziet
er ook zo uit.

Frameprotheses of partiële plaatprotheses zijn uitneembaar en bieden
minder comfort en wordt vaak als hinderlijk ervaren. Het kauwen van voedsel
gaat minder makkelijk en is het bovendien meer belastend voor de nog
aanwezige tanden en kiezen. 

Een implantaatbrug zit vast in uw mond en u kunt er mee eten wat u wilt.

Het grote voordeel van implantaten is, dat de behandeling zich beperkt tot
waar het probleem zich voordoet. Implantaten vervangen alleen ontbrekende
tanden of kiezen zonder dat andere tanden of kiezen bij de oplossing van het
probleem worden betrokken.

Met een gewone brug moeten tanden of kiezen naast de ontbrekende worden
beslepen. Met een brug op implantaten niet. Uw eigen tanden of kiezen worden
zo gespaard, een enorm voordeel op lange termijn voor uw mond in z’n geheel! 

Met een gewone brug worden alleen tanden en/of kiezen vervangen en niet
de wortels. Het bot dat rondom de verwijderde wortels aanwezig was, zal op
den duur slinken. Dit kan resulteren in een zichtbaar defect.

Implantaten vervangen niet alleen tanden en kiezen maar ook de wortels. 
De contour van de kaak en het tandvlees blijven daardoor beter intact. 
Ook na jaren zal niemand kunnen zien dat het niet uw eigen tanden en/of kiezen zijn. 

Op de bovenste afbeelding is te zien dat er diverse kiezen missen en dat er 2 implantaten geplaatst zijn.

Op de onderste afbeelding is de tandboog aangevuld met 3 kiezen op 2 implantaten.