Kosten

Bij implantaten voor kroon of brug dient u, om voor vergoeding in aanmerking te komen, een aanvullende verzekering voor de tandarts te hebben, raadpleeg hiervoor uw polis. Om misverstanden achteraf te voorkomen en u duidelijkheid te verschaffen over de kosten van deze behandeling zal hiervoor na overleg met u een begroting worden gemaakt, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar, zodat u precies weet voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

Bij implantaten voor een gebitsprothese komt het grootste gedeelte van de 
vergoeding uit de basisverzekering en zult u zelf een kleine eigen bijdrage 
moeten betalen. De hoogte van de eigen bijdrage zal voor het starten van
deze behandeling met u worden besproken. Na goedkeuring van de 
zorgverzekeraar kunnen er afspraken met u worden gemaakt en met de
behandeling worden begonnen.