Vullingen in tanden en kiezen

Het reinigen van een gaatje 
Helaas kan bij een halfjaarlijkse controle door de tandarts blijken, dat ergens in het gebit toch een gaatje is ontstaan. De plaatsen waar gaatjes het eerst ontstaan, zijn de groeven in de kiezen en waar tanden en kiezen tegen elkaar aan staan. 

Voordat een vulling gemaakt kan worden moet altijd eerst het aangetaste tandweefsel worden verwijderd.  Het reinigen van een gaatje wordt door patiënten ook wel “boren” genoemd, tandartsen spreken liever over “prepareren”.

Eerst wordt het glazuur doorboord om toegang te geven tot het zacht geworden dentine. De tandarts gebruikt daarvoor een sneldraaiend diamantsteentje in een door lucht aangedreven instrument, een z.g. turbine hoekstuk. Het diamantsteentje heeft een doorsnede van 1 tot 1,2 millimeter.
Wanneer voldoende toegang is gemaakt wordt het onderliggende zacht geworden dentine verwijderd. Dit gebeurt met een langzamer draaiend rond staalboortje met een diameter van 1,4 tot 2,3 millimeter.

Het dentine wordt verwijderd, totdat de overgang van glazuur naar dentine schoon is, dat wil zeggen totdat het dentine op die overgang overal hard is. 
De meeste mensen associëren het prepareren met een vervelend geluid en met pijn.
Door de voortschrijdende techniek zijn de turbines in de loop der jaren een stuk stiller geworden.
De pijn kan vermeden worden door het gebruik van verdoving. De tandarts zal meestal ingaan op het verzoek van een patiënt om verdoving te geven. 

Hoe ziet een gaatje er eigenlijk uit?
Over hoe een gaatje eruit ziet bestaan nogal eens misverstanden. Niet elk putje of groefje in een kies hoeft een echt gaatje te zijn. 
Ook kan er schijnbaar niets aan de hand zijn, terwijl de tandarts toch een gaatje ontdekt.Zoals u op het schema rechts kunt zien bestaat een gaatje uit een vrij kleine opening in het glazuur en een veel grotere ruimte onder het oppervalk in het dentine. Dentine is namelijk veel zachter dan glazuur en zal derhalve eerder oplossen.Door de ruimte onder het oppervlak schemert een gaatje altijd wat wittig door.

Een zwart putje is dus pas een gaatje als het er omheen wit doorschemert.

 

Op deze foto is het gaatje overduidelijk. De behandeling hiervan wordt hieronder besproken.

Een gaatje op een röntgenfoto.

Op de röntgenfoto hiernaast ziet u, dat een gaatje zichtbaar is aan een zwarting op een plaats waar het niet hoort.
De röntgenstraling wordt in een gaatje beter doorgelaten en zal daardoor op een foto meer zwarting veroorzaken.

 

 


Composietvulling in de tanden
Waneer er een vulling gemaakt moet worden, kiezen wij altijd voor een tandkleurige vulmateriaal. Amalgaam vullingen maken wij niet in onze praktijk. Het meest toegepaste materiaal is het z.g. composiet, een kunststofvulling, waarin gemalen glas- of kwartsdeeltjes zijn verwerkt.

Composiet wordt altijd verwerkt in combinatie met de “etstechniek”, waarbij het glazuur eerst voorbewerkt wordt met fosforzuur houdende gel.
Deze techniek heeft als voordeel, dat de composietvulling een betere hechting krijgt aan het glazuur, daardoor beter aansluit en bijna onzichtbaar wordt.

Bij deze patiënt werden twee gaatjes gevonden. Één aan de rechterzijde van de tweede snijtand en één aan de linkerzijde van de eerste snijtand.
 De gaatjes zijn gereinigd en de randen werden enigszins afgeschuind.

Voor het vullen wordt de preparatie geëtst met fosforzuur houdende gel en wordt een verbindingsmiddel aangebracht.

 Het vulmateriaal is aangebracht en uitgehard met behulp van blauw licht.

Na het uitharden worden de vullingen afgewerkt en gepolijst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composietvulling in kiezen
Ook voor de vullingen in de kiezen gebruiken wij composiet.

Hieronder een voorbeeld van een amalgaamvulling naar een composietvulling.

 Bij deze patiënt was van de eerste kies linksboven het buitenste deel afgebroken. 
Vanwege de zichtbaarheid van die plaats werd ervoor gekozen om de gehele vulling te vervangen door een composietvulling.
 Eerst wordt al het amalgaam en eventueel aangetast dentine verwijderd.

Vervolgens worden de randen van de preparatie enigszins afgeschuind.

 De preparatie is klaar om gevuld te worden.

Alvorens de vulling aan te brengen wordt een beschermende onderlaag aangebracht.

 De nieuwe composietvulling is afgewerkt en op hoogglans gepolijst.

Tenslotte wordt de patiënt gevraagd de kiezen op elkaar te zetten om te controleren of de vulling niet te hoog is.

Het eindresultaat.

Bron : www.tandinfo.nl